Gausdal Trekkhundklubb

 

 

Styrets beretning for årsmøteperioden 2020/2021

Gausdal Trekkhundklubb styre har i denne perioden bestått av

Leder:                               Eilert Hesthagen

Nestleder:                         Trond Ørslien

Kasserer:                          Lars Terje Larsen

Sekretær:                         Viktoria Mack

Styremedlem:                   Inge Bugge Knudsen

Styremedlem:                   Bjørn Ødegård

Løypesjef/styremedlem:  Kai Roger Bårdseng

Vara1 til styret:                  Katrine Søberg

Vara2 til styret:                  Per Erlend Enebo

Revisor.                              Kaia Dons Søvik

Valgkomite:                       Dan Ditlefsen

                                           Atle Bjerke

 

Kontrollkomite:         Barry Siragussa

                                    Alva Amdahl Nyhus

 Vara:                          Karl Engen                        

 

Styrets beretning følger årsmøteperioden den vil da ikke være i samsvar med regnskapet som følger kalenderåret.

 

Klubbens aktiviteter:

Styret har hatt 5 styremøter med 31 saker til behandling.

Årsmøteperioden 2020/2021 ble en nokså stille periode da Corona-19 pandemien slo inn for fullt og stoppet de aller fleste aktiviteter innen all idrett.men 5-mila fikk klubben avviklet i kjent stil.

Så ble det i juni/juli gått i løypetraseen og plukket flere hundre sokker og annet søppel stikker ble det og ryddet opp i.

På senhøsten var klubben invitert av Langsua NP til et møte der forsøpling av naturen var tema og spesielt da potesokker og annet søppel langs hundeløypa,GTHK la der fram klubbens plan for rydding og hva som var blitt gjort etter denne sesongen.

Søknad om forlengelse av treningsløype til Megrund er ikke i boks da dette kommer inn under ny løypeplan som kommunen jobber med,når den blir ferdig er foreløpig uklart.

 

 Astridbekken:

Det er ikke gjort noen ekstra på brakka og plassen i siste perioden,men Gapahuken kom på plass på høstparten en ivrig gjeng stilte opp med materialer og entusiasme og fikk den opp på et par dager.

 

Løp.

5-Mila

På den tradisjonelle 5 mila 3.juledag 2020 stilte det opp 27spann til start 16 i åpen klasse og 11 spann i 8 spann klassen.Vinnere Åpen klasse:Claus Grennes Jotunheimen,og Espen Lyseggen GTHK på 5 plass, 8 spann klassen ble vunnet av Geir Wiik Hakadal,Helle Seirtun Bjerke 4 plass og Kristian Johansen på 6 plass,begge fra GTHK.

Gausdal Maraton:

Utsett 1 gang og til slutt avlyst

GM ’s årsberetning og økonomi legges fram i årsmøtet.

Klubbmesterskapet/Svatsumløpet:

Dette ble ikke noe av denne gangen heller

 

Klubbmedlemmer’s deltakelse i  andre  løp:

Mush Synnfjell -03.01.2021

Katrine Søberg  nr 17

Viktoria Mack nr 23

Bjørn Ødegård nr 25

 

Femundløpet:2021

Avlyst

Finnmarkløpet:2021

Avlyst

 

Økonomi:

Regnskapet avsluttes 31.12 2020 og viser et årsresultat på kr.-56902,29

Klubbens egenkapital er på kr 348653,91.

Gausdal Maraton’s  regnskap legges fram i årsmøtet.                           

Klubben fikk refundert moms for 2019 på kr 20293,00.         

Det er i samband med innmelding av medlemmer til NIF og søkt om momsrefusjon for 2020 det ser ut til å bli på samme nivå som i 2019 

Gausdal Fjellstyre innvilget klubbens søknad på kr 5000,00 til løype.

Innlandet Fykeskommune har gitt klubben/Gausdal Maraton 2021 tilsagn

om tilskudd på kr 30000,00.

  

Medlemmer:

Medlemmer for 2020 blir etter 01.04.2021 innrapportert til NIF

Pr 31.12 2020 hadde klubben 49 medlemmer en nedgang på 13 siden 2019.

 

Bødal 30.03.2020

 

Eilert.Hesthagen           Trond Ove Ørslien        Inge Bugge Knutsen         Kaia Dons Søvik

       sign.                                   sign.                               sign.                              sign.

Lars Terje Larsen         Kai Roger Bårdseng       Bjørn Ødegård                                                                  

         sign.                                 sign.                               sign.                                                                                                                

Gausdal Trekkhundklubb Styret 2020/2021 

Styrets leder
Eilert Hesthagen
Mobil nr : 95121118 

Nestleder
Trond Ove Ørslien

Styremedlem: Løypeansvarlig- Kai Roger Bårdseng (2 år)

Styremedlem: Kasserer- Lars Terje Larssen (2 år)

Styremedlem: Protokollfører- Viktoria Mack (2 år)

Styremedlem- Bjørn Ødegård (2 år)

Gausdal Maraton løpsleder- Trine Buraas (1 år- valgt under medlemsmøtet)

 

Vara 1: Katrine Søberg

Vara 2: Per Erlend Enebo

 

Kontrollkomitè 1: Barry Siragusa

Kontrollkomitè 2: Alva Amdahl Nyhus

Vara: Karl Engen

 

Valgkomitè leder: Dan Ditlefsen

Valgkomite medlem: Atle Bjerke

Vara: Jon Johansen

 

Revisor: Kaia Dons Søvik