Vaksinasjon

5.2.1 Vaksinasjonsreglement: Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet hos hunder over 1 års alder er 3 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.

Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF bør ha gyldig vaksine mot kennelhoste. NHF anbefaler en nasal vaksine som beskytter mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet er 1 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.

Etter førstegangs vaksinering av obligatoriske vaksiner gjelder en karenstid på 28 dager. Etter revaksinering gjelder en karenstid på 14 dager. Etter vaksinering med nasal vaksine mot kennelhoste gjelder en karenstid på 42 dager. Innenfor karenstiden får ikke hundene delta på konkurranser i regi av NHF.

Arrangør kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering.

NHF anbefaler at vaksinene gis i perioder der hundene ikke står i trening, for best mulig vaksine resultat og minst mulig belastning på hundene.

Deltagere fra andre land må også vaksinere i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.

5.2.2 Vaksinasjonskortet skal inneholde:

Hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip. Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering. Ved revaksinering skal chip sjekkes av veterinær

5.3 VETERINÆRKONTROLL Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en eier/utøver nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal utøveren diskvalifiseres. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke starte/kjøre videre før den blir godkjent.


Utskrift   E-post