GM 200 8 spann

Løypa starter på Astridbekken vi trekkhundklubbens anlegg på nordsiden av fylkesvcgen.
Herfra følges den ordinære treningsløypa til Gausdal Trekkhundklubb ned mot Ropptjern krysser Hynna og opp til nedsiden av Reinsåsen mot Hornsjøseter og opp til Engelandsnysetra over Vetafjellet og nedmot Sønstegårdsetra
Her går vi av klubbens løypenett. Vi følger nå Revsjøvegen vestover følger Revsjøveien videre til vi kommer til
Sliplassen.
Her tar vi av veien og følger gammel kjerrevei nordover mot Nordbua. Herfra videre nordøstover mot
Megrundskampen, over denne og en liten runde nede på myra ved Agnsjøen.
Her går løypa sørover igjen via nedre Megrundstjern, opp til øvre Megrundstjern og videre sørover til Leppe.
Videre herfra langs brua ved Ongsjoa og ned til Sønstegårdsetra via Sillvika.
For GM 150 er det samme løype men her snur løypa ved Leppe etter 75 km og tilbake til Astridbekken

GM 200 åpen klasse 
Løypa starter på Astridbekken vi trekkhundklubbens anlegg på nordsiden av fylkesvcgen.
Herfra følges den ordinære treningsløypa til Gausdal Trekkhundklubb ned mot Ropptjern krysser Hynna og opp til
nedsiden av Reinsåsen mot Hornsjøseter og opp til Engelandsnysetra over Vetafjellet og nedmot Sønstegårdsetra
Her går vi av klubbens løypenett. Vi følger nå Revsjøvegen vestover følger Revsjøveien videre til vi kommer til
Sliplassen.
Her tar vi av veien og følger gammel kjerrevei nordover mot Nordbua. Herfra videre nordøstover mot
Megrundskampen, over denne tar løypa av til venstre på Venlimyrene mot Svarttjernholet –Storhøliseter krysser Vinstra opp
mot Holsetrer og mot Finbøleseter videre inn til Skåbu sentrum.
Fra Sønstegårdsetra følger vi Gausdal Trekkhundklubb sin løype sørover forbi Mossjøen, Svabekken,
Hornsjøseter og øvre løype inn i skogen til vi kommer til Gulsandlia. Her går vi av Gausdal Trekkhundklubb
sin løype, følger traktorveg ca. 3 km forbi Bjørgesetra og inn på Reinsåsvegen. Følger denne vegen noen
kilometer nedover til vi kommer til Roppademningen.
Her kjører vi av vegen nedenfor demningen, over et tørrlagt elvefar og opp på Forsethsetra
dyrkningsfelt. Følger ubrøyta veg herfra sørover til vi er nedenfor Astridbekken. Her tar vi av den ubrøyta vegen,
opp til høyre langs en trase for kraftledning opp til Astridbekken.

I Skåbu er det 5 timer obligatorisk hvile og tidsutjevning for alle ekvipasjer. Raskeste spann hit starter
først ut etter jaktstartprinsippet. 
Samme løype tilbake.
Total distanse 212 km.

Løypebeskrivelse GM 300:

Hele løypa er stikket med bambus. I alle kryss er det benyttet egen GM stikke mm refleks. Dette er en trestikke (11 x 36 ) med rødmalingg på toppen. Denne stikken er det kun GM 300 som bruker.

Start – Vesleskag: 75 km

Start: Ut fra Astridbekken, opp på Nysetervegen,av denne etter 3 km, over myrene rundt Værskei. Krysser Fv. 204 og inn på 5 mila.

Følger 5 mila ned brattbakken,tar til venstre ved Roppa og ut på fv 204 ved Kittilbu.

Følger denne vegen (Ubrøyta,) ca 2.5 mil til Lenningen.

Tar av til høyre og ut på myrene inn til Svarhammar.

Videre langs ubrøyta veg/myrer til Trollåsen.

Fra Trollåsen til Kvitfeten på ubrøyta veg. Fra Kvitfeten på myrer opp til Vesleskag. Her er Valdres folkehøgskole. Meldepost. Vann. Hvilemuligheter for hundene

Vesleskag –Sikkilsdalen: 60 km

Forsetter nordover langs setergrendene, forbi Robøl stølen, Over fjellet til Skindro.

Derfra over isen på Vinstern,tar høyre inn på Jotunheimvegen østover mot Skåbu

Følger denne (ubrøyta vei) opp til Gråhø, videre til Buhø. Veg Buhø går løypa av veien til venstre, nordøstover retning Kluftin, inn på Jotunheimvegen igjen, langs denne til Falkfangerhøgda. Her går løypa av veien nordvestover i terrenget til Flysetra. Her krysses ei elv. Langs flyseterveien til Åkremoen.

Tar inn i Sikkilsdalen nede ved Åkremoen. Følger Sikkilsdalen (ubrøyta veg) ca 15 km innover til vi kommer til Sikkildalseter.

Her er det meldepost, vann dog drop , veterinær og muligheter for å hvile hunder. En liten varm hytte. Fjellstua har åpent og det er muligheter for å kjøpe et varmt måltid

Sikkilsdalen-Sjodalen 34 km

Rett ut på Sikkilsdalsvatnet, langs kanten på høyre side hele veien til enden av vannet. Det går løypa rett opp bratt bakke, ca 1 km. Vider over kanten går løypa slakt utover og inn i Sjodalen.

Svingete og småkupert, vekselvis på elva/vannet og i skogen. Relativt flatt, småkuppert enkelte steder.

Følger gamle Grinningsdalsvegen (Ubrøyta) inn til Sjodalen hyttetun. Her er det hvilemuligheter, dog drop og vann. Enkel Kiosk. Varm hytte. Arrangør tar i mot dropp hunder og transporterer disse til Skåbu eller mål.

Sjodalen –Skåbu 40 km

Rett over elva, slakt opp lia mot Refjellet. Tvers over fjellplatået og ned mot Nysetrin og Murudalen.

Krysser over Murudalen ved Murulonan. Rett mot Glupen, herfra følger skitrase de siste 10 km ned til Skåbu sentrum.

Sjekkpunktet ligger rett ved bensinstasjonen. Eget hus på sjekkpunkt for kjørerne. Dog drop, vann, halm, veterinær og 7 timer obl.hvil for alle. Publikum og handler. Mulig å kjøpe varm mat.

Skåbu-Mål: 98 km:

Opp skiløype fra sentrum til Murudals seter. Derfra Omundvegen, krysser Murudalsvegen, over til Flekkmoen. Videre til Åkremoen/Sikkilsdalsvegen, opp til Flysetra,venstre over elva opp til Falkfangerhøgda. Her går løypa på stikka spor til Hølsetra sørøstover, krysser Vinstra elv og opp til Storhøliseter Løypa går via svarttjernholet , Agnsjøene og inn på 10-mila v Venlimyrene. Følger GMM 200 traseen over Megrund og de siste 5 milene inn til mål.

NB: Det er ikke depot i Skåbu., der får kjørere kun halm, vann og husrom. Matservering.

7 timer obl. hvil for alle. Veterinærtjeneste. Dog drop

På meldepostene Vesleskag , Sikkilsdalen og Sjodalen er det tilrettelagt for hvile med halm, og du kan sette igjen en sekk med halm der, men kjører må selv bringe med denne halmen fra start. Det er frivillig om man vil stoppe her, det er også frivillig om man vil ta med seg halm fra start.


Utskrift   E-post