Gausdal Maraton 2021

Hvordan blir GM 2021?

Det enkleste først: Gausdal Maraton skal arrangeres i 2021!

Vi skal gjøre alt vi kan for at GM skal gjennomføres i 2021! Helt nøyaktig hvordan det skal avvikles er vi, som alle sikkert forstår, ikke sikre på.

Det er ikke nødvendig å forklare alle interesserte hvorfor vi må være forberedt på det meste. Det viktige nå er å meddele at vi arbeider for at det blir løp, og at vi har flere alternative opplegg på blokka.

Plan A og B
Vi arbeider pr i dag med alternative løpsopplegg. Plan A er enklest å beskrive. Den er kort og godt at Gausdal Maraton gjennomføres på tradisjonell måte.

Vi definerer imidlertid ikke en konkret plan B nå. B = usikkerheten. Som løpsarrangør i situasjonen vi alle er inne i nå, må det tas høyde for at vi på lang eller kort varsel må gjøre endringer og utradisjonelle tiltak i arrangementet vårt. Vi må være godt forberedt på at de begrensinger som coronatiltakene legger på idrettsarrangementer, så vel som på samfunnet forøvrig, gjør at vi ikke kan avvikle GM som «normalt».


I første rekke vil det være begrensinger og råd knyttet til menneskeantall og menneskeansamlinger som påvirker hvordan løpet blir. I forbindelse med GM er folk tett på hverandre ved flere anledninger. Dette gjelder både kjørere, funksjonærer og frivillige, ved kjøremøter, start, sjekkpunkter, målganger og premieutdelinger.

Det er nå ca 3 måneder til løpsstart. Hvor mange som kan være samlet, 1 meters-regelen og krav til bruk av munnbind er noe av det vi ikke har mulighet til å si noe om pr dags dato.

Eventuelle regelendringer med tanke på tilbakebetaling av startkontingent som følge pandemien vil bli publisert før påmeldingsstart.

Vi vil også spesifisere fortløpende hva dere som deltakere må tenke på når det gjelder endringer som kan oppstå. Med mer enn et snaut halvår igjen til løpsstart, vil vi måtte smøre oss med tålmodighet. Samtidig må vi alle være forberedt på                                                                                                                                  

Det blir artig å se hvem som har tenkt å satse på Gausdal Maraton i 2021 og vi ser det som en spennende utfordring å arrangere løp for dere i disse spesielle tider!

Vel møtt!

GAUSDAL MARATON 8-10 JANUAR 2021

Påmelding til Gausdal Maraton 2021 åpner 10. oktober

 

Påmelding:

En kjører er å regne som påmeldt, når påmeldingsskjemaet er fylt ut, og startkontingenten er mottatt, eller kvittering på betalt startkontingent er framvist.
1. startnummertrekning: For å delta i 1. trekning av startnummer må startkontingenten betales innen 01.11.2021
2. startnummertrekning: For å delta i 2. trekning av startnummer, må startkontingenten betales innen 21.12.2021

Startkontingenter Gausdal Maraton 2021

GM 300: 2200,-

GM 200 Åpen: 1800,-

GM 200 Begrenset: 1800,-

GM 150 Åpen: 1200,-

GM 150 Begrenset: 1200,-

Dette betales inn på Gausdal Maratons konto:1604 14 82579
IBAN: NO4516041482579
SWIFT: DNBANOKKXXX

Klassebytte:

Ved bytte til klasse med høyere startkontingent innbetales mellomlegget umiddelbart.
Ved bytte til klasse med lavere startkontingent refunderes ikke mellomlegget.

ABSOLUTTE SISTE FRIST FOR KLASSEBYTTE ER 06.01.2021

Klasser

Hvis snøforhold og løypelegging skaper utfordringer for en løpsgjennomføring med store

hundespann vil arrangøren forbeholde seg retten til å begrense maks antall hunder ut fra start i

de klasser hvor slike utfordringene kan forventes. Arrangøren vil prøve å ta en slik beslutning

før kjørere starter på reisen til Gausdal og løpets start.

           

            GM 150 begrenset og åpen

 • 2x75km- Start, sjekkpunkt og målgang på Astridbekken
 • GM 150 begrenset: 6-8 hunder ved start og minimum 5 hunder ved målgang.
 • GM 150 åpen: 9-16 hunder ved start og minimum 6 hunder ved målgang
 • Intervallstart
 • 5 timers obligatorisk hvile + tidsutgjevning på sjekkpunkt Astridbekken
 • Aldersgrense:16 år

GM 200 begrenset og åpen

 • 2x100 km med start på Astridbekken, sjekkpunkt i Skåbu og målgang på Astridbekken
 • GM 200 begrenset: 6-8 hunder ved start og minimum 5 hunder ved målgang.
 • GM 200 åpen: 9-16 hunder ved start og minimum 6 hunder ved målgang
 • Intervallstart
 • 5 timers obligatorisk hvile + tidsutgjevning på sjekkpunkt Skåbu
 • Aldersgrense: 18 år

GM300

 • 3 etapper:
 • 1. etappe Astridbekken – Sjekkpunkt Jotunheimen: 14 mil . Prolog innenfor tidsramme til sjekkpunkt Jotunheimen (Se spesielle regler GM 300 for prolog)

Sjekkpunkt Jotunheimen: Villmarks sjekkpunkt med minimum 3 timer obligatorisk hvil.

Starter ut etter samme startliste som ved Astridbekken. Tidtakingen og konkurranse på tid starter her.

 • 2. etappe Jotunheimen – Skåbu : 6 mil

Sjekkpunkt Skåbu: 5 timer obligatorisk hvil. Tidsutjevning og re-start. Depot med hundemat (nytt i år)

(Se spesielle regler GM 300  for depot Skåbu)

 • 3. etappe: Skåbu – Astridbekken : 11 mil. Målgang på Astridbekken.
 • 9-16 hunder ved start og minimu 9 hunder ved målgang
 • Intervallstart
 • 3+5 timers obligatorisk og tidsutgjevning
 • Aldersgrense: 18 år

Smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19

Gausdal Maraton vil hele tiden følge Helsedirektoratets gjeldende rettningslinjer for smittevern

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 I tillegg vil følgende tiltak iverksettes utover Helsedirektoratets rettningslinjer:

-Kjørermøtet vil være digitalt, og vil finnes på Gausdal Trekkhundklubbs hjemmeside i god tid før løpet.

-Alle veterinærattester skal scannes og sendes inn for kontroll sammen med chip liste, innen 21. desember.

-Lissens må løses før kjøreren vil kunne være med i startnummertrekningen. Det vil ikke være anledning til å løse lissens ved insjekk.

-Det vil kún være mulig å ha med én handler/sjåfør/medhjelper, pr. kjører.

 

Refusjon av startkontingent ved avlyst løp:

Gausdal Maraton 2021 vil arrangeres i henhold til Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende rettningslinjer for smittevern i forbindelse med idrettsarrangementer. Grunnet den spesielle situasjonen vi er inne i med tanke på COVID-19 velger Gausdal Maraton å:

-Refundere 50% av startkontingenten til alle kjørere dersom løpet i sin helhet må avlyses på grunn av COVID-19

-Dersom løpet må redusere antall startende på grunn av COVID-19, vil de som ikke får starte refundert sin startkontingent med 50%.

Ved avlysning av klasser eller hele løpet på grunn av værforhold, vil 50 % av innbetalt startkontingent refunderes

Ut over dette vil det ikke gis refusjon av startkontingent ved avlyst løp, eller dersom en deltaker ikke kan stille til start, uavhengig av årsak.

 

 

Spesielle regler for GM 300 2021 :

Spannklasser: Åpen.

Sted :
Astridbekken Skisenter
Forsetseterlia 656
2653 Vestre Gausdal

Før start:

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start.
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start.
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr.hund fra start til mål

10 minutter før start skal alle hunder ligge i hundekassa, ingen hunder skal stå ute.
Det er tillatt å sette på sokker på hundene før start. 
Sleden skal være ferdig pakket og seler/ linesett skal ligge på bakken foran sleden.

Start:
Når startskuddet går,skal alle hundene ligge i hundekassa på hengeren/i bilen
Føreren skal stå ved  siden av sleden.
På signal om at løpet er i gang kan deltagere i ønsket tempo sette på seler på hundene,
spenne de inn og kjøre ut fra startområdet.


Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:
Første spann i løypa leder løpet.
Det er et kontrollpunkt/ villmarkssjekkpunkt i Jotunheimen. Her er det minst 3 timers obligatorisk hvile.

Neste sjekkpunkt er Skåbu hvor alle ekvipasjer må hvile minst  5 timer. Her er det tidsutligning og re -start. 

Deltagerne er ikke forpliktet til å dra ut på sin starttid, man kan hvile hundene lengere på stasjonen hvis ønskelig.

Dog-drop: 
Man kan kun sette igjen hunder på sjekkpunkt Skåbu Igjen satte hunder skal ha med seg tilstrekkelig mat for 24 t, og skal ikke være iført sokker eller sele.
Igjen satte hunder hentes av handler.


Sjekkpunkt Skåbu er ved bilvei.ca 1t 30 min fra Astridbekken.


-Depot: 
Det er depot på Skåbu. 

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på
sjekkpunkt. Alt av halm, for rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt
søppelsekk  som plasseres på anvist plass.
-Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/ mål av hundespann som har
brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.


Hjelp: 
Deltagere kan ikke mota noen form for hjelp  etter at løpet har startet. Deltagere
kan for øvrig  mota hjelp fra andre deltagere i konkurransen  med unntak
teamrelatert aktivitet som:
-1: å sette sokker på hundene.
-2: sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.
Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv
Nødfor: Åpning av forseglet nødfor er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.
Gjennomføring
Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på
GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg
og god måte.


Lykke til og god tur!