GM 300 Regler

Spesielle regler for GM 300 2019 :

Spannklasser: Åpen.

Sted :
Astridbekken Skisenter
Forsetseterlia 656
2653 Vestre Gausdal

Før start:

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start.
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start.
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr.hund fra start til mål

10 minutter før start skal alle hunder ligge i hundekassa, ingen hunder skal stå ute.
Det er tillatt å sette på sokker på hundene før start. 
Sleden skal være ferdig pakket og seler/ linesett skal ligge på bakken foran sleden.

Start:
Når startskuddet går,skal alle hundene ligge i hundekassa på hengeren/i bilen
Føreren skal stå ved  siden av sleden.
På signal om at løpet er i gang kan deltagere i ønsket tempo sette på seler på hundene,
spenne de inn og kjøre ut fra startområdet.


Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:
Første spann i løypa leder løpet.
Det er et kontrollpunkt i Valdres og et kontrollpunkt i Jotunheimen før sjekkpunkt Skåbu hvor alle ekvipasjer må hvile minst 7 timer.
Deltagerne er ikke forpliktet til å dra ut på sin starttid, man kan hvile hundene lengere på stasjonen hvis ønskelig.

Dog-drop: 
Man kan kun sette igjen hunder på sjekkpunkt Skåbu Igjen satte hunder skal ha med seg tilstrekkelig mat for 24 t, og skal ikke være iført sokker eller sele.
Igjen satte hunder hentes av handler.
Sjekkpunkt Skåbu er ved bilvei.ca 1t 30 min fra Astridbekken.
-Depot: 
Det er ingen depot på stasjonen. Alt av utstyr og mat til deltager og hunder må
medbringes i sleden fra start.  Deltagere kan ikke mota noen som helst form for
support fra utenforstående fra start til mål.  Gjelder ikke hjelp fra løpets veterinær.

-

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på
sjekkpunkt. Alt av halm, for rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt
søppelsekk  som plasseres på anvist plass.
-Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/ mål av hundespann som har
brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.
Hjelp: 
Deltagere kan ikke mota noen form for hjelp  etter at løpet har startet. Deltagere
kan for øvrig  mota hjelp fra andre deltagere i konkurransen  med unntak
teamrelatert aktivitet som:
-1: å sette sokker på hundene.
-2: sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.
Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv
Nødfor: Åpning av forseglet nødfor er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.
Gjennomføring
Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på
GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg
og god måte.
Lykke til og god tur!

Program GM 2019

Program for Gausdal Maraton 2019

Astridbekken er stengt for innkjøring / parkering frem til Fredag kl. 14.00. 
Av plasshensyn på parkeringsplassen kan vi ikke tillate parkering av bobiler / campingvogner, disse henvises til
parkerings plassen på Værskei (ca 2 km)


Fredag 11-01-2019
16,00 • Innsjekking starter
• Innlevering av chiplister
• Kontrollveiing av obligatorisk reservefôr
• Kontroll av vaksinasjonsattester
• Kontroll av lisens
19,00 • Kjørermøte (obligatorisk for alle startende)
Sted: Astridbekken Skisenter
22,00 ∙ Start GM300
Sted: Astridbekken skisenter
Lørdag 12-01-2019
08.30 - 11.00 • Innkjøring til parkeringsplass
08.30 Innsjekking starter
• Innlevering av chiplister
• Kontrollveiing av obligatorisk reservefôr
• Kontroll av vaksinasjonsattester
• Kontroll av lisens
11.00 Kjørermøte (obligatorisk alle statrende)
13.00 Første start fra Astridbekken
ca. 18.30 Første spann inn på Astridbekken (avhengig av vær og føre).
xx . xx • Første spann ut fra Astridbekken.
Sted: Astridbekken, Vestre Gausdal
Søndag 13-01-2019
xx.xx Første spann i mål på Astridbekken
13.00 Premieutdeling på Astridbekken
Sted: Astridbekken, Vestre Gausdal.

Gausdal Maraton 2019

11.-13. Januar 2019 – Astridbekken, Gausdal Vestfjell.

Start og mål er på Astridbekken Skisenter i Gausdal Vestfjell.

Det er følgende klasser:

1. GM300, Åpen klasse (9 til 16 hunder ved start) 300 km, 1 runde med to sjekkpunkter
2. GM200, Åpen og 8 spann  klasse, 200 km.
3. GM150, 8-12 spann klasse, 150 km, 2 runder med 1 sjekkpunkt

Påmeldingen åpner 1. November kl 12.00
Påmeldingsfrist: 30. november

Startnummertrekning: 14. desember kl 12.

For å delta i trekning av startnummer må startkontingenten betales innen mandag 10. desember.

Etteranmelding:
Etteranmeldte kjørere må betale et administrasjonsgebyr på kr 300,- i tillegg til startkontingent, og plasseres sist i sin klasse.
Etteranmeldinger må være registrert og betalt innen 2. januar 2019.

Det settes i år en begrensning på totalt 100 spann, hvorav maks 40 på GM300

Påmeldingsavgiftene er som følger:
GM300 Åpen klasse Kr 2 600,-
GM200 Åpen klasse Kr 2 000,-
GM200 Begrenset klasse Kr 1 800,-
GM150 8-12 spann klasse Kr 1 200,-


Dette betales inn på Gausdal Maratons konto 1604 14 82579
IBAN: NO4516041482579 
SWIFT: DNBANOKKXXX


Klassebytte:
Det vil ikke være anledning til klassebytte etter fredag 4. anuar 2019
Til klasse med høyere startkontingent innbetales mellomlegget umiddelbart.
Til klasse med lavere startkontingent refunderes ikke mellomlegget.
(Ved avmelding tilbakebetales 50 % mot framvisning av lege/veterinærattest datert tidligst 07.01.2019. Ved
avlysning av klasser eller hele løpet på grunn av værforhold, vil 50 % av innbetalt startkontingent refunderes).


Deltaker informasjon.
Rennkontor - Registrering på Astridbekken Skisenter.
Gausdal Maraton vil ha åpent rennkontor fra Fredag den 11. Januar 2019 kl 15.00
Alle hundekjørere må registrere seg før kjørermøtet (GM 300- fredag kveld, GM 150 og 200-lørdag formiddag)!
Her skal hundekjørerne:
• Vise kvittering på betalt startkontingent 
• Ta med reservefôret til hundene for kontrollveiing og forsegling.
• Vise frem vaksinasjonsattester for hundene. Alder og nødvendige vaksinasjoner sjekkes.
• Levere chipliste. Vise godkjent NHF-lisens eller tegne engangslisens.
På rennkontoret vil du finne detaljert løypekart.


Klasser og distanser
GM 300
Klasser: Åpen, 9-16 hunder
Distanse 300 km
Sjekkpunkt: Skåbu (obligatorisk hviletid - 7 timer)
Aldersgrense: 18 år +
Start og Mål: Astridbekken.
GM 200
Klasser: Åpen, 8-spann
Distanse: 200 km
Sjekkpunkter: 1 sjekkpunkt (obligatorisk hviletid – 5 timer + tidsutjevning).
Aldersgrense: 18 år +
Start/Mål: Astridbekken.
GM 150
Klasser: 8-12 spann
Distanse: 150 km (2 runder a75 km)
Sjekkpunkter: Astridbekken (obligatorisk hviletid – 5 timer + tidsutjevning).
Aldersgrense: 16 år +
Start/Mål: Astridbekken.

 

Sponsorer 2019