Raskeste Spann under: 2:25:00 Åpen Klasse

 Tid  
1997 Harald Andersen 02:16:57  
  Robert Sørli 02:23:13  
2001 Petter Swift 02:17:20  
  Bjørn Haugbjør 02:17:25  
  Robert Sørli 02:17:30  
  Kjetil Backen 02:18:30  
  Tore Bergeby 02:21:45  
  Øyvind Johansen 02:22:10  
  Bjørnar Andersen 02:25:10  
2005 Bjørnar Andersen 02:19:21  
  Terje Svendsrud 02:22:10  
  Ronny Frydenlund 02:23:13  
2006 Terje Svendsrud 02:22:05  
  Thomas Werner 02:25:16   

Raskeste Spann under 2.35.00 8 Spann Klasse

 Tid  
1997 Bjørn Haugbjør 02:35:24  
2001 Alf P Pedersen 02:26:40  
  Tore Bjørkdal 02:30:15  
  Terje Svendsrud 02:34:35  
2004 Terje Mathisen 02:30:40  
2005 Cris Grum 02:31:03  
  Roy Storli 02:33:41  
  Robert Nilsen 02:34:00  
2014 Joackim Knutson 02:29:00  
2019 Claus Grennes 02:28:00  
Vinnere 1994 -2019

 År      Tid  Antall Startende
1994 Roger Leregaard 02:40:05 10
1995 Avlyst pga   snømangel    
1996 ingen res.  Liste   4
1998 Harald Andersen 02:28:32 11
1999 Petter Swift 03:38:50 5
2000 Robert Sørli 02:43:45 9
2002 ingen res.  Liste   13
2003 Eivind Flekstad 03:45:17 17
2004 Stein Håvard Fjestad 02:34:08 15
2007 Ralf Johannsen 02:27:50 32
2008 Benoit Gerard 02:31:10 28
2009 Cris Grum 03:35:00 22
2010 Sebastian P.Nilsen 02:52:23 21
2011 Bjørn Kaltenborn 02:26:00 25
2012 Ronny Frydenlund 02:38:31 23
2013 Ronny Frydenlund 02:44:00 16
2014 Joackim Knutson 02.29.00 10
2015 Avlyst pga   Snømangel    
2016  Ronny  Frydenlund 02:44:00   15
2017 Thorvild Dahlen 03.27.00 11
2018 Dagfinn Myklebust 02.30.00 9
2019 Terje Svensrud 02.30.00 13Vinnere 1994-2019 8 spann Klasse

         Antall startende
1994 Harald Andersen 02:50:15 13
1995 Avlyst pga   Snømangel    
1996 ingen res.liste   13
1998 Terje Mathisen 02:46:39 11
1999 Svein Arild Danielsen 04:13:29 5
2000 Ole Jonny Dokken 02:58:20 12
2002 ingen res.liste     21
2003 Kjetil Teien 03:44:09 16
2006 Amanda Wiberg 02:55:40 16
2007 Amanda Wiberg 02:52:48 19
2008 Hans Petter Haugen 02:40:20 20
2009 Geir Wiik 03:39:00 21
2010 Børge Sagstad 02:56:00 16
2011 Benoit Gerard 02:39:00 18
2012 Thorvild Dahlen 03:04:14 15
2013 Thorvild Dahlen 03:01:00 29
2014 Lena Hagen 02.38.00 20
2015 Avlyst pga  Snømangel    
2016 Claus Grennes 03:03:00   19
2017 Claus Grennes 03.17.00 15
2018 Claus Grennes 02.37.00 8
2019 Claus Grennes 02.28.00 18