Raskeste Spann under: 2:25:00 Åpen Klasse

 Tid  
1997 Harald Andersen 02:16:57  
  Robert Sørli 02:23:13  
2001 Petter Swift 02:17:20  
  Bjørn Haugbjør 02:17:25  
  Robert Sørli 02:17:30  
  Kjetil Backen 02:18:30  
  Tore Bergeby 02:21:45  
  Øyvind Johansen 02:22:10  
  Bjørnar Andersen 02:25:10  
2005 Bjørnar Andersen 02:19:21  
  Terje Svendsrud 02:22:10  
  Ronny Frydenlund 02:23:13  
2006 Terje Svendsrud 02:22:05  
  Thomas Werner 02:25:16   

Raskeste Spann under 2.35.00 8 Spann Klasse

 Tid  
1997 Bjørn Haugbjør 02:35:24  
2001 Alf P Pedersen 02:26:40  
  Tore Bjørkdal 02:30:15  
  Terje Svendsrud 02:34:35  
2004 Terje Mathisen 02:30:40  
2005 Cris Grum 02:31:03  
  Roy Storli 02:33:41  
  Robert Nilsen 02:34:00  
2014 Joackim Knutson 02:29:00  
2019 Claus Grennes 02:28:00  

Utskrift   E-post