Gausdal Trekkhundklubb

Gausdal Trekkhundklubb styre har i denne perioden bestått av:
Leder: Eilert Hesthagen
Nestleder: Trond Ørslien
Kasserer: Trond Hafel
Sekretær: Bjørn Ødegård
Styremedlem: Stein Kampesveen
Løypesjef/styremedlem: Kai Roger Bårdseng
Revisor. Kaia Dons Søvik
Valgkomite: Linn Mugaas,Barry Siragussa

Styrets beretning følger årsmøteperioden den vil da ikke være i samsvar med regnskapet som følger kalenderåret.
Tidtagerbu/klubbhus på hundeplassen ved Astridbekken er ikke styret helt i mål med.
Styret foreslår at denne saken videreføres til neste periode.

Hjemmesiden til klubben ble i januar 2016 lagt ned av servereieren

Klubbens aktiviteter:
Astridbekken:

Styret vedtok på styremøte/medlmsmøte 15.05 å bevilge inntil kr 100000,00 til utvidelse og
forbedring av eksisterende hundeplass på Astridbekken det skulle da fjerne myrjord og legge
fiberduk og legge på ca 30cm grov masse +et noe tynnere bærelag.forespørsel til oppdraget
ble sendt 4 entreprenører svar fra to og det ble S&O Grimstad som ble ved oppdraget.

Stein Kampesveen ble anlegg bas og hadde videre kontakt og foresto avtaler.
Søknader ble sendt Gausdal Kommune,Fjellstyret og Statsskog den 26.06.2015.
Det ble og på et senere styremøte vedtatt å få til en tidtagerbu på ca 10m2 ble enighet om å
bruke ca 25’til dette Søknad om å få sette opp denne på plassen ble sendt sammen med de
andre søknadene.

Den14.10 var det dugnad og forberedelse til utvidelse av plassen,det møtte opp 12-14
personer med utstyr som motorsager håndredskap,det var ordnet med gravemaskin og
transport av masse men det ble stopp Fjellstyret hadde ikke hatt møte og godkjent planene så
det hele ble utsatt men det ble ryddet bort en god del skog og klargjort for å fortsette arbeide
når Fjellstyret hadde fått unna sine møter.

Den 30.10 var alle tillatelser på plass og 08.11 ble arbeidet avsluttet da var det påkjørt vel
500m3 masse.

Løp 2015/2016

5-Mila :
Tradisjonelle 5 mila 3.juledag 2015 måtte avlyses da det ikke var forsvarlig å arrangere løp i
løyper med lite snø og mest is,sist 5-mila ble avlyst var i 1995 også da av samme grunn.
Gausdal Maraton.

Til årets arrangement 08-10- januar 2016 var det 111 påmeldte hvor 88 startet og 83 fullførte
av de 88 var det 21 som startet på GM 300,åpen klasse med felles start på Astridbekken
skisenter kl 2300 fredag kveld de kjører over mot Lenningen videre til Etnestølen
villmarkskjekkpunkt hvor det er 5 t hvil,så videre villmarksjekkpunkt ved Mugvatnet her er
det 3 t hvile,videre ned i Skåbu sentrum så over til Storhøliseter ned til Venlimyrene og inn på
GM 100 km løypa ved Megrundskampen derfra til målgang på Astridbekken

Lørdag startet GM 200,150 og 100 km ble og avviklet uten problemer.
En turklasse kalt ”TOR300” med 2 3 deltagere og en mentor kjørte og gjennom 300km løypa.
Alle deltagere var veldig godt fornøyde med årets Gausdal Maraton.
Gausdal Trekkhundklubb vil rette en spesiell stor takk til alle frivillige som stiller opp og gjør
en kjempeinnsats hvert år uten deres innsats har GM ikke vært mulig å gjennomføre og en
takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som er med å bidrar til arrangementet.

Klubbmedlemmer’s deltakelse i andre løp:

NM Barmark ved Elverum 10-11- oktober 2015
Silje Knox nr 3 sykkel 1 hund,Astrid Bugge Mjærum nr 12 snøreløping 1 hund.
Inge Bugge Knutsen nr 7 snøreløping 1 hund og nr 12 i sparkesykkel 1 hund

Mush Synnfjell:

Anders Lotterud nr16

Gausdal Maraton:

Helle Seiertun Bjerke nr 20 på GM 300 .
Inge Bugge Knutsen nr 5 og Bjørn Petter Kaltenborn nr 6,Anders Lotterud nr 8 i GM 200

begrenset klasse :
Lars Terje Larsen nr 13 i GM 150 8/12 spann klasse.

Hallingen:

Anders Lotterud nr 10,8 spann 160km.

Vikerfjell:

Anders Lotterud nr4 åpen 130 km.

Femundløpet/EM:

Inge Bugge Knutsen nr 42,Bjørn Petter Kaltenborn nr 43,Anders Lotterud nr52 på F 400
Helle Seiertun Bjerke startet og i Femundløpet og Finnmarksløpet men måtte dessverre bryte i
begge.

Klubbmesterskap : 
Dette ordnet ivrige klubbmedlemmer.Start med 28 deltagere på Værskei
kafe 20 mars kl 0930 sjekkpunkt med 3 timers hvil på Engeland Nysetra og målgang på
Værskei kafe med premieutdeling og foredrag av Thomas Wærner fra sine opplevelser fra Iditarod.

Vinner 6 spann Thorvild Dahlen,Klubbmester ble Lars Terje Larsen
Og i fristil ble Anna Steffensen klubbmester,klubbmester jr ble Pernille Bækken.
Takk og til alle andre som bidro til et vellykket arrangement.

Møter:

Det er blitt avholdt 5 styremøter i perioden hvor det er behandlet 21 saker. Styret har og
deltatt på 6 møter i GM komiteen Inge Bugge Knudsen representerte klubben på Forbundstinget i begynnelsen av juni 2015.

Leder deltok på årsmøte i Gausdal Idettsråd i slutten av juni 2015
Det har og vært møte med Mattilsynet i forbindelse med tilsynsrapport i etterkant av Gausdal Maraton 2015

Økonomi:

Regnskapet avsluttes 31.12 2015 og gir et driftunderskudd på kr.140690,19
Klubbens egenkapital er på kr 242353,52
Gausdal Maraton’s regnskap legges fram på møtet.
Fjellstyret bevilget kr.5000,00 i støtte til treningsløypa.
Klubben har fått refundert moms for 2014 på kr 12527,00

Medlemmer:

Medlemmer for 2015 er ikke innrapportert da det er en overgang til elektronisk innrapportering til NIF innen utgang av 2016
Pr 31.12 2015 hadde klubben 60 medlemmer.

Styret.