Årsmøte i Gausdal trekkhund klubb 31.03.2016

Sak 1: Godkjennelse av stemmeberettiga medlemmer som har møtt opp, I alt 8 oppmøtte, hvor alle er stemmeberettiga.

Sak 2: Godkjent innkalling og saksliste

Sak 3: Valg for møte dirigent; Eilert Hesthagen og 2 medlemmer til å skrive under; Lars Terje Larsen og Bjørnar Kruse.

Sak 4: Årsberetning; Maraton og Klubb beretning under ett. Til slutt beretning om Klubbmesterskapet, Svatsum løpet.


Ref, Eilert leste opp nøkkel info fra årsberetning.

Bemerkninger til årsberetning.

- Astridbekken. Gikk noe over budsjett på utvidelse av hundeplassen enn hva årsmøte 2014 godkjente.
Grunnen til dette var en situasjon under arbeidet som måtte avgjøres på plassen, uten denne avgjørelsen vil prosjektet måtte avbrytes.

-Maraton, Feil i antall deltagere på GM300. Tre deltagere som deltok.

-Oversikt over hvilken klubb medlemmer som har deltatt i andre løp. Her manglet det et medlem,

Anders Lotterud som deltok i Gausdal Maraton, Femundsløpet, Hallingen, Mush og Vikefjell.

Plasseringer var ikke tilgjengelig PT

-Beretning om klubbmesterskap.

Eilert sammen med Trond Informerte utfra vedlegg levert inn denne kvelden.

Bemerkninger til Beretningen.

Tilleggs info og kompliment til Jan Johansen med en usedvanlig god innsats for å få løpet

gjennomført.

Mange ukjente deltagere, som beviser at vi har ett konsept etter ønske om å omfavne alle

hundekjørere. 28 deltagere hvor av 15 medlemmer.

Sak 5. Regnskap.

Trond Hafel informere utfra utlevert regnskap.

Klubbregnskap.

Bemerkninger.

- Differansen på strøm utgifter er grunnet at 2014 hadde EL kontroll.

- Differansen på løype kjøring, grunnet vær forhold.

- Den store Differansen på årets utgifts side skyldes utvidelse på parkering, om denne investeringen

trekkes ut ville års resultat vært på CA 20 000 NOK.

- Noen differanser fra foregående år skyldes etterslep på regnskaps år.

Maraton Regnskap.

Bemerkninger.

- Utfra regnskap er scooter kjøring noe billigere på GM 300 enn 2014. Men dette går opp mot

kostnad av sjekkpunkt.

- Gausdal Maraton i helhet gikk 68439 NOK i pluss, men man har ikke fått faktura fra Trackview.

GM300 som lå innunder samme regnskap hadde ett eget isolert regnskap som viser at dette gikk

2100 i tap. Kommentarer til dette er at utgifts siden på GM 300 må ned.

Regnskaps beretning av Trond Hafel var godt mottatt og utført med høy punktlighet.

Kaja har godkjent regnskapet den 12.03.2016.

Sak 6. Vedta Klubbens budsjett.

Trond Hafel informerer og noe bedre resultat er det lagt opp til i budsjett for 2017. GM og klubb

budsjett tas under samme tak.

Bemerkninger:

- GM Medlems kommentar, at man burde ha noen effekter som kan selges i kaféen.

- GM Medlems kommentar til at det burde avsees midler til markedsføring og oppfølging på sosiale

medier i budsjett.

- Endring på Klubb budsjett; Parkerings plassen Astridbekken har budsjett på 10000, noe som ikke er

nok da brøyting og noe mer utbedring ikke er medregnet. Derfor foreslår Trond at dette skal høyes

med 10 000 nok, til totalt 20 000 NOK.

-

Sak 7. Innkommende saker

Ingen innkomende saker

Sak 8. vedta medlemskontigent.

Ingen endring

SAK 9. Valg.

Ingen forslag fra valg komite. Stein Kampesveen trekker seg fra styret og man prøver å finne en

erstatter blant oppmøte.

Forslag og vedtatt at , Lars Terje Larsen (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) (95154819) tar over plassen til

Stein Kampesveen som styre medlem i 2 år.

Valg komitéen. Bjørnar Kruse, valgkomite leder. Valgkomite medlem, styret har fullmakt til å finne

medlem nr 2.