Spesielle regler for GM 300 2019 :

Spannklasser: Åpen.

Sted :
Astridbekken Skisenter
Forsetseterlia 656
2653 Vestre Gausdal

Før start:

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start. 
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start. 
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat. 
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr.hund fra start til mål

10 minutter før start skal alle hunder ligge i hundekassa, ingen hunder skal stå ute. 
Det er tillatt å sette på sokker på hundene før start. 
Sleden skal være ferdig pakket og seler/ linesett skal ligge på bakken foran sleden.

Start:
Når startskuddet går,skal alle hundene ligge i hundekassa på hengeren/i bilen
Føreren skal stå ved  siden av sleden. 
På signal om at løpet er i gang kan deltagere i ønsket tempo sette på seler på hundene,
spenne de inn og kjøre ut fra startområdet.


Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:
Første spann i løypa leder løpet. 
Det er et kontrollpunkt i Valdres og et kontrollpunkt i Jotunheimen før sjekkpunkt Skåbu hvor alle ekvipasjer må hvile minst 7 timer.
Deltagerne er ikke forpliktet til å dra ut på sin starttid, man kan hvile hundene lengere på stasjonen hvis ønskelig.

Dog-drop: 
Man kan kun sette igjen hunder på sjekkpunkt Skåbu Igjen satte hunder skal ha med seg tilstrekkelig mat for 24 t, og skal ikke være iført sokker eller sele. 
Igjen satte hunder hentes av handler.
Sjekkpunkt Skåbu er ved bilvei.ca 1t 30 min fra Astridbekken.
-Depot: 
Det er ingen depot på stasjonen. Alt av utstyr og mat til deltager og hunder må
medbringes i sleden fra start.  Deltagere kan ikke mota noen som helst form for
support fra utenforstående fra start til mål.  Gjelder ikke hjelp fra løpets veterinær.

-

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på
sjekkpunkt. Alt av halm, for rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt
søppelsekk  som plasseres på anvist plass.
-Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/ mål av hundespann som har
brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.
Hjelp: 
Deltagere kan ikke mota noen form for hjelp  etter at løpet har startet. Deltagere
kan for øvrig  mota hjelp fra andre deltagere i konkurransen  med unntak
teamrelatert aktivitet som:
-1: å sette sokker på hundene.
-2: sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.
Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv
Nødfor: Åpning av forseglet nødfor er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.
Gjennomføring
Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på
GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg
og god måte.
Lykke til og god tur!