Spesielle regler for GM 300 2017:     

Spannklasser: Åpen.

Sted:Astridbekken Skisenter,Forsetseterlia 656,2653 Vestre Gausdal

Før start:

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.

- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start.
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll  en time før start.
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

-Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr.hund fra start til mål

-10 minutter før start skal alle hunder  ligge i hundekassa, ingen hunder skal stå ute.
Det er tillatt å sette på sokker på hundene før start. 
Sleden skal være ferdig pakket og seler/ linesett skal ligge på bakken foran sleden.

Start:
Når startskuddet går,skal alle hundene ligge i hundekassa på hengeren/i bilen Føreren skal stå ved  siden av sleden.
På signal om at løpet er i gang kan deltagere i ønsket tempo sette på seler på hundene,spenne de inn og kjøre ut fra startområdet.

Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:
Første spann i løypa leder løpet.
Det er et kontrollpunkt i Valdres før sjekkpunkt Skåbu hvor alle ekvipasjer må hvile minst 7 timer.
Deltagerne er ikke forpliktet til å dra ut på sin starttid, man kan hvile hundene lengere på stasjonen hvis ønskelig.

Dog-drop
Man kan kun sette igjen hunder på sjekkpunkt Skåbu Igjen satte hunder skal ha med seg tilstrekkelig mat for 24 t, og skal ikke være iført sokker eller sele.
Igjen satte hunder hentes av handler.Sjekkpunkt Skåbu er ved bilvei.ca 1t 30 min fra Astridbekken.

-Depot
Det er ingen depot på stasjonen.
Alt av utstyr og mat til deltager og hunder må medbringes i sleden fra start.  
Deltagere kan ikke mota noen som helst form for support fra utenforstående fra start til mål.  Gjelder ikke hjelp fra løpets veterinær.

-

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på sjekkpunkt.
Alt av halm, for rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt søppelsekk  som plasseres på anvist plass.

-Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/ mål av hundespann som har brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.

Hjelp:
Deltagere kan ikke mota noen form for hjelp  etter at løpet har startet.
Deltagere kan for øvrig  mota hjelp fra andre deltagere i konkurransen  med unntak teamrelatert aktivitet som:

-1: å sette sokker på hundene.
-2: sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.

Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv

Nødfor: Åpning av forseglet nødfor er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.

Gjennomføring

Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg og god måte.

Lykke til og god tur!

Gausdal Maraton følger Norges Hundekjørerforbunds konkuranse og arrangementsreglement for
hundekjøring samt Spesielle regler for Gausdal Maraton:

LinkKONKURRANANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR HUNDKJØRING.


Gausdal Maraton skal være åpen for alle hundekjørere.


 Løpstraseen går i høyfjell mellom 850-1200moh
 Åpen klasse skal ha minimum 9 hunder ved start, og 6 hunder ved innkomst.
 Sportslig utvalg for Gausdal Trekkhundklubb kan bestemme om åpen klasse skal ha et begrenset maximum
antall hunder ved start. En slik avgjørelse tas ut i fra naturgitte forhold i god tid før løpet.
 8-spann klasse skal ha minimum 6 hunder ved start og 5 ved innkomst..
 Kjørere kan bli pålagt å ha GPS på sleden.


Spesielle regler for Gausdal Maraton 2018:
Gjelder:
GM 150 km (2x75km)
GM 200 km åpen (Sjekkpunkt Skåbu)
GM 200 km Begrenset (2x100km)
GM 300 km (Sjekkpunkt Skåbu)
#1 Hunder: Alle hunder som deltar i Gausdal Maraton skal være chipmerket.

#2 Start: Det startes med 1.- min. intervall. 8-spann starter først.
Påmeldte etter fristen starter i påmeldings- rekkefølgen sist i sin klasse. Er det flere etteranmeldte samme dag trekkes
rekkefølgen mellom disse.

#3 Reklame: Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame på seg selv og / eller på sleden etter retningslinjer gitt av
Gausdal Maraton.

#4 Kontrollstasjoner (sjekkpunkt):
Deltaker skal personlig sjekke inn på kontrollstasjonene.
Det er ikke tillatt å benytte seg av tjenester fra følgebil på sjekkpunktene

#5 Obligatorisk hviletid:For GM 150 og 200 begrenset:
Det er 5 timer obligatorisk hviletid,på sjekkpunkt Astridbekken hvor og startdifferansen blir utlignet

For GM 200 Åpen 5 timer hvile i Skåbu med utligning av startdifferanse.

For GM 300 7 Timers hvile ingen tidsutligning.(fellesstart)

#6 GM 150 og GM 200:Handlerbag kan fraktes ut med handlerbil og kan kun inneholde følgende: Frontanker,
dekken, pledd, potesokker, potesalve, varmekrem, batterier, håndleddsvarmere, sledebelegg, søppelsekk og
brennstoff til koker/primus. Sekkene skal merkes med kjørers navn og settes på anvist plass.

GM 300 km må ha alt nødvendig utstyr på/i sleden.

Alt som leveres kjører på denne måten kan kontrolleres av TD, rennleder eller sjekkpunktansvarlig.
Utenforstående skal ikke ha annen befatning med Handlerbagen enn å plassere/hente denne ved anvist plass på
sjekkpunktet. Alt som kjøreren vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til anvist plass av kjører.

#7 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder,tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og
skal kun utføres av hundespannets kjører i ”dertil bestemt område” på sjekkpunktene. Det er kun anledning å hente
kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne/bøtte/kjølebag. Det er ikke
tillatt å bringe ut av "dertil bestemt område"; kjølebag eller tilsvarende utstyr.

Kjører frakter alt som tas ut fra anvist plass til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt
avfall fra oppstalling til anvist plass
Det er IKKE tillatt å sende ut med utenforstående/følgebil ferdigblandet fòr/ hundemat i Handlerbag/kjølebag eller
lignende.

#8 Hjelp /assistanse: På kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til
styring og bremsing, med mindre annet blir bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder.

#9: Hunder/ kontrollstasjoner: På kontrollstasjonen skal hundene ligge /hvile på halm det ikke tillatt å ta hunder inn i
hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget
hundetelt som er medbrakt på sleden.

#10 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første
neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst
til sjekkpunktet. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og
løpsveterinær. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder eller løpsveterinær. Kjøreren
kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i
mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død.

#11 I gjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på sjekkpunkt Astridbekken og på sjekkpunktene i Skåbu
Hund som blir tatt ut av spannet skal meldes til sjekkpunktsansvarlig. Hund som leveres sjekkpunktsansvarlig skal
leveres med nok hundemat for minst 24 timer og i gjensettingswire med mindre kjørerens handler overtar hunden med
det samme den tas ut.Det er og etablert et Droppdog punkt i Sjodalen

#12 Overtredelse av reglene som angår utenforstående deltakelse på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av
kjører.

#13 Seletøy og trekkliner: Ved bruk av kortseler der trekklina er kortere enn 40 cm, kreves det ikke nakkeline.

#14 Sledebytte: Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere så er det anledning å bytte slede. Bytte
skal godkjennes av TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig.
Utover dette er det anledning å bytte tom slede mot tom slede en gang.

#15 Målstrekning Målstrekning er merket. Distanse på målstrekningen opplyses på kjøremøtet.

#16 OBLIGATORISK UTSTYR
En deltaker skal alltid ha med i sleden obligatorisk utstyr. Dette kan bli kontrollert ved start, på sjekkpunkt og ved
målgang.
Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra bil/utenforstående. Utstyret må legges fram for
TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. (Brukte hundesokker, batterier, søppelsekk,
brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra bil/utenforstående).
Mangler obligatorisk utstyr ved målpassering kan kjøreren diskes fra løpet. Det er kjørers ansvar å ha alt
utstyr fra start til mål i sleden.
 Kompass og kart over område (kart med avtegnet trasé fås kjøpt på kjørermøtet).
 Snøspade.
 Vintersovepose som veier minst to kilo. Vindsekk (isolert type minimum 1,2 kg) eller telt.
 Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund i spannet.
 Minimum 0,5l rødsprit
 Hundedekken,( GM 300km)
 Søppelsekk.
 Ekstra bekledning (undertøy og sokker, bukse, jakke og fottøy).
 Førstehjelpsutstyr
 Øks eller Stor kniv,min 20cm.
 Hodelykt og batterier.
 4 sokker pr. hund (i sleden eller på hundene).
 Fyrstikker.
 Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon. Denne skal bæres i lomme på kroppen.
 Nødproviant til kjører for 24 timer (minst 500gr).

 Wire eller kjetting for hund som skal tas ut av løpet skal være minimum. 40 cm. lang. Stjertliner med wire
godkjennes til dette bruk. I 8-spannsklassen skal det være minst tre slynger. I åpen klasse skal det være nok
slynger til at du kan ta ut hunder ned til 6. Dvs. starter du med 16 hunder skal du ha 10 slynger.
 0,5 kg. nødfôr pr. hund, forseglet av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål.
 Eventuelle protester leveres muntlig fortest mulig etter målgang til TD/rennledelse deretter må protesten
inngis skriftlig senest 60 minutter etter egen målgang. Gebyr på kr. 100,- leveres sammen med protesten.
 En hund som er i sleden når kjøreren kommer til et sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren
ønsker det. Det er ikke tillatt å ha hund i sleden ved utkjøring fra sjekkpunkt.
 Det er ikke tillatt å kjøre ut fra sjekkpunkt med hunder som halter
 Spann som bryter må snarest melde fra til TD eller rennleder.
Kjører må levere i sekretariatet tidligst mulig og i god tid FØR kjørermøtet:
o Liste med chipsnummer på hunder som er aktuell for start i løpet (to eksemplarer).
o Husk og :
o Vaksinasjonskort
o Oppveid reservefor
o Kontanter for kjøp av kart
o Løs lisenser i god tid før løpet(helst før du drar hjemmefra)
o Antidoping:Kjører er selv ansvarlig for selv å kjenne til bestemmelsene knyttet til forbudslisten som
finnes på: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Antidoping.aspx

GOD TUR!

Løypebeskrivelse GM 300: (Oppdatert 06.01.17)

Hele løypa er stikket med bambus. I alle kryss er det benyttet egen GM stikke mm refleks. Dette er en trestikke (11 x 36 ) med rødmalingg på toppen. Denne stikken er det kun GM 300 som bruker.

 

Start – Vesleskag: 75 km
Start: Ut fra Astridbekken, opp på Nysetervegen,av denne etter 3 km, over myrene rundt Værskei. Krysser Fv. 204 og inn på 5 mila. 
Følger 5 mila ned brattbakken,tar til venstre ved Roppa og ut på fv 204 ved Kittilbu. 
Følger denne vegen (Ubrøyta,) ca 2.5 mil til Lenningen. 
Tar av til høyre og ut på myrene inn til Svarhammar. 
Videre langs ubrøyta veg/myrer til Trollåsen.
Fra Trollåsen til Kvitfeten på ubrøyta veg. Fra Kvitfeten på myrer opp til Vesleskag. Her er Valdres folkehøgskole. Meldepost. Vann. Hvilemuligheter for hundene

Vesleskag –Sikkilsdalen: 60 km
Forsetter nordover langs setergrendene, forbi Robøl stølen, Over fjellet til Skindro. 
Derfra over isen på Vinstern,tar høyre inn på Jotunheimvegen østover mot Skåbu
Følger denne (ubrøyta vei) opp til Gråhø, videre til Buhø. Veg Buhø går løypa av veien til venstre, nordøstover retning Kluftin, inn på Jotunheimvegen igjen, langs denne til Falkfangerhøgda. Her går løypa av veien nordvestover i terrenget til Flysetra. Her krysses ei elv. Langs flyseterveien til Åkremoen.
Tar inn i Sikkilsdalen nede ved Åkremoen. Følger Sikkilsdalen (ubrøyta veg) ca 15 km innover til vi kommer til Sikkildalseter. 
Her er det meldepost,vann og muligheter for å hvile hunder. En liten varm hytte.

Sikkilsdalen-Sjodalen 34 km
Rett ut på Sikkilsdalsvatnet, langs kanten på høyre side hele veien til enden av vannet. 
Det går løypa rett opp bratt bakke, ca 1 km. Vider over kanten går løypa slakt utover og inn i Sjodalen. 
Svingete og småkupert, vekselvis på elva/vannet og i skogen. Relativt flatt, småkuppert enkelte steder. 
Følger gamle Grinningsdalsvegen (Ubrøyta) inn til Sjodalen hyttetun. Her er det hvilemuligheter, dog drop og vann. Enkel Kiosk. Varm hytte. Arrangør tar i mot dropp hunder og transporterer disse til Skåbu eller mål.


Sjodalen –Skåbu 40 km
Rett over elva, slakt opp lia mot Refjellet. Tvers over fjellplatået og ned mot Nysetrin og Murudalen. 
Krysser over Murudalen ved Murulonan. Rett mot Glupen, herfra følger skitrase de siste 10 km ned til Skåbu sentrum. 
Sjekkpunktet ligger rett ved bensinstasjonen. Eget hus på sjekkpunkt for kjørerne. Dog drop, vann, halm, veterinær og 7 timer obl.hvil for alle. Publikum og handler. Mulig å kjøpe varm mat.

Skåbu-Mål: 98 km:
Opp skiløype fra sentrum til Murudals seter. Derfra Omundvegen, krysser Murudalsvegen, over til Flekkmoen. Videre til Åkremoen/Sikkilsdalsvegen, opp til Flysetra,venstre over elva opp til Falkfangerhøgda. Her går løypa på stikka spor til Hølsetra sørøstover, krysser Vinstra elv og opp til Storhøliseter Løypa går via svarttjernholet , Agnsjøene og inn på 10-mila v Venlimyrene. Følger GMM 200 traseen over Megrund og de siste 5 milene inn til mål.

NB: Det er ikke depot i Skåbu., der får kjørere kun halm, vann og husrom. Matservering.
7 timer obl. hvil for alle. Veterinærtjeneste. Dog drop
På meldepostene Vesleskag , Sikkilsdalen og Sjodalen er det tilrettelagt for hvile med halm, og du kan sette igjen en sekk med halm der, men kjører må selv bringe med denne halmen fra start. 
Det er frivillig om man vil stoppe her, det er også frivillig om man vil ta med seg halm fra start.