Spesielle regler for Gausdal Maraton 2017

 

Gausdal Maraton følger Norges Hundekjørerforbunds konkuranse og arrangementsreglement samt Spesielle regler for Gausdal Maraton:

 • Gausdal Maraton skal være åpen for alle hundekjørere.                                                                  

 • Løypetraseen går i høyfjell mellom 800-1200moh

 • Åpen klassse GM300 skal ha 9-16 hunder ved start og ikke mindre enn 6 hunder ved innkomst.

 • Se egne spesielleregler for GM 300

 • Åpen klasse GM 200 skal ha minimum 9 hunder ved start,og ikke mindre enn 6 hunder ved innkomst.

 • Sportslig utvalg for Gausdal Trekkhundklubb kan bestemme om åpen klasse skal ha et begrenset maximum antall hunder ved start. En slik avgjørelse tas ut i fra naturgitte forhold i god tid før løpet.

 • 8-spann klasse skal ha minimum 6 hunder ved start og ikke mindre enn 5 ved målgang

 • Deltagere kan bli pålagt å ha GPS på sleden/kroppen .

Klasser:

GM 150 SR  (2X75KM)

GM 200        (180KM 2X90KM

GM 300        (285KM )

GM TUR 300 (285KM )

 

#1 Hunder: Alle hunder som deltar i Gausdal Maraton skal være chipmerket.

#2 Start: Det startes med 1.- min. intervall. Begrenset klasse starter først.                                                 
GM 300 har felles start                                                                                               

Påmeldte etter fristen starter i påmeldings- rekkefølgen sist i sin klasse. Er det flere etteranmeldte samme dag trekkes rekkefølgen mellom disse.

#3 Reklame: Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame på seg selv og / eller på sleden og hundene etter retningslinjer gitt av Gausdal Maraton.

#4 Offentlig vei: Det er ikke tillatt å følge offentlig vei på andre strekninger enn der arrangør har bestemt.

#5 Kontrollstasjoner (sjekkpunkt):
Deltaker skal personlig sjekke inn på kontrollstasjonene: Astridbekken-GM 150 og GM 200         

GM 300  På sjekkpunkt Skåbu.

Det er ikke tillatt å benytte seg av tjenester fra følgebil på sjekkpunktene.(GM300km))

#6 Obligatorisk hviletid:
Det er 5 t hviletid på sjekkpunkt Astridbekken hvor og startdifferanse blir utlignet.

#7Tilleggsutstyr. Handlerbager(depotsekker)kan fraktes ut med handlerbil -ikke for GM300 - og kan kun inneholde følgende :
frontanker, dekken, pledd, potesokker, potesalve, varmekrem,forskåler, batterier,håndleddsvarmere, sledebelegg, søppelsekk og brennstoff til koker/primus.
Sekkene skal merkes med kjørers navn og settes på anvist plass.
Alt som leveres kjører på denne måten kan kontrolleres av TD, rennleder eller sjekkpunktansvarlig    
Alt som kjøreren vil legge igjen på sjekkpunkt skal av kjører bringes til depotplass/anvist plass.                                                                                    
 
Det er ikke depot på Astridbekken

For GM 300:Deltagere skal ha alt nødvendig utstyr og for med på/i sleden.
Ved hvile på sporet er det ikke tillatt å benytte halm,høy kan brukes.

For GM 300:Deltagere skal ha alt nødvendig utstyr og for med på/i sleden.                
Utenforstående skal ikke ha annen befatning med depot enn å plassere/hente utstyr/depotsekk ved depotplass/anvist plass på sjekkpunktet.                                                                                                
Alt som kjøreren vil legge igjen på sjekkpunkt skal av kjører bringes til depotplass/anvist plass.         
For GM 300:Ved hvile på sporet er det ikke tillatt å benytte halm,høy kan brukes.

#8 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder,tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og skal kun utføres av hundespannets kjører på sjekkpunktene.
Det er kun anledning å hente kaldt vann for tilberedning av hundemat.
Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne/bøtte/kjølebag.
Det er ikke tillatt å bringe ut av "dertil bestemt område" kjølebag eller tilsvarende utstyr.

Det er ikke tillatt å sende ut med utenforstående/ følgebil ferdigblandet fòr/ hundemat  i depotsekk/ kjølebag eller lignende.

Handler har ikke lov til å lage ferdig fôr til sjekkpunktene og sette det på depotplass.

#9 Hjelp /assistanse: På kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannene enn nødvendig hjelp til styring og bremsing til anvist plass,
med mindre annet er bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder.                                                                                                               

#10: Hunder/kontrollstasjoner: På kontrollstasjonene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse.
Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget hundetelt som er
medbrakt på sleden.

#11 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død. Kjøreren kan også diskvalifiseres hvis han/ hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed om å sett igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Kjøreren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Mål regnes også som stasjon i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk.

#12  I gjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på sjekkpunkt Astridbekken                                                                     

For GM 300 på sjekkpunkt Skåbu
Hund som blir tatt ut av spannet skal meldes til sjekkpunktsansvarlig.
Hund som leveres sjekkpunktsansvarlig skal leveres med nok hundemat for minst 24 timer og i gjensettingswire med mindre  
kjørerens handler overtar hunden med det samme den tas ut.

#13 Overtredelse av reglene som angår utenforstående deltakelse på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av kjører.

#14 Seletøy og trekkliner: Ved bruk av kortseler der trekklina er kortere enn 40 cm, kreves det ikke nakkeline.

#15 Sledebytte: Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere så er det anledning å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig.
Utover dette er det anledning å bytte tom slede mot tom slede en gang.

#16  Målstrekning Målstrekning er merket. Distanse på målstrekningen opplyses på kjøremøtet.

#19  OBLIGATORISK UTSTYR
En deltaker skal alltid ha med i sleden obligatorisk utstyr. Dette kan bli kontrollert ved start, på sjekkpunkt og ved målgang.
Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depotsekk / utenforstående.
Utstyret må legges fram for TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. (Hundesokker, batterier, søppelsekk, -

brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depotsekk/ utenforstående).

Mangler obligatorisk utstyr kan kjøreren diskes fra løpet. Det er kjørers ansvar å ha alt utstyr fra start til mål i sleden.

Kompass og kart over område (kart med avtegnet trasé fås kjøpt på kjørermøtet).

 • Snøspade.

 • Vintersovepose som veier minst to kilo. Vindsekk (isolert type minimum 1,2 kg) eller telt.

 • For GM 300 Hundedekken

 • Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund i spannet og minimum en ½ liter rødsprit

 • Søppelsekk.

 • Ekstra bekledning (undertøy og sokker, bukse, jakke og fottøy-pakkes vanntett).

 • Førstehjelpsutstyr

 • Storkniv eller øks.(ha også en kniv i belte hvis stor kniv er tapet fast på sleden)

 • Hodelykt og batterier.

 • 4 sokker pr. hund inklusiv de som er i bruk.

 • Fyrstikker.

 • Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon. Denne skal bæres i lomme på kroppen.

 • Nødproviant til kjører for 24 timer (minst ½ kg).

 • Wire eller kjetting for hund som skal tas ut av løpet skal være minimum. 40 cm. lang.
  Stjertliner med wire godkjennes til dette bruk. I 8-spannsklassen skal det være minst tre slynger.
  I åpen klasse skal det være nok slynger til at du kan ta ut hunder ned til 6. Dvs. starter du med 16 hunder skal du ha 10 slynger.

  0,5 kg. nødfôr pr. hund, forseglet av arrangør og under normale omstendigheter bringes uåpnet til mål.

 • Løypa går i områder der kan forekomme rein. Hunder skal derfor aldri slippes løs under løpet.
  Spannet skal aldri forlates uten at det er forsvarlig sikret.

 • Eventuelle protester leveres TD/rennledelse skriftlig senest 30 minutter etter at siste spann i klassen har kommet i mål.
  Gebyr på kr. 100,- leveres sammen med protesten.

 • En hund som er i sleden når kjøreren kommer til et sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det.
  Det er ikke tillatt å ha hund i sleden ved ut fra sjekkpunkt.                                      
  Hunder som   halter skal ikke under noen omstendighet være i spann ut fra sjekkpunkt.

 • Spann som bryter må snarest melde fra til TD/rennledelse.

Kjører levere i sekretariatet tidligst mulig og i god tid FØR kjørermøtet:

 • Liste med chipnummer på hunder som er aktuell for start i løpet (to eksemplarer).

 • Husk også:

 • Vaksinasjonskort

 • Oppveid reservefor

 • Kontanter for kjøp av kart

Løs gjerne lisenser i god tid før kjørermøte.

 • På villmarksjekkpunkt Skåbu gjelder følgende:

 • Det er kun kjører og akkrediterte personer som har tilgang.

 • Det er vann og halm tilgjengelig.

 • Det er ikke sovefasiliteter på stedet kun ved medbrakt telt.

.

GOD TUR!