Løypebeskrivelse GM 300: (Oppdatert 06.01.17)

Hele løypa er stikket med bambus. I alle kryss er det benyttet egen GM stikke mm refleks. Dette er en trestikke (11 x 36 ) med rødmalingg på toppen. Denne stikken er det kun GM 300 som bruker.

 

Start – Vesleskag: 75 km
Start: Ut fra Astridbekken, opp på Nysetervegen,av denne etter 3 km, over myrene rundt Værskei. Krysser Fv. 204 og inn på 5 mila. 
Følger 5 mila ned brattbakken,tar til venstre ved Roppa og ut på fv 204 ved Kittilbu. 
Følger denne vegen (Ubrøyta,) ca 2.5 mil til Lenningen. 
Tar av til høyre og ut på myrene inn til Svarhammar. 
Videre langs ubrøyta veg/myrer til Trollåsen.
Fra Trollåsen til Kvitfeten på ubrøyta veg. Fra Kvitfeten på myrer opp til Vesleskag. Her er Valdres folkehøgskole. Meldepost. Vann. Hvilemuligheter for hundene

Vesleskag –Sikkilsdalen: 60 km
Forsetter nordover langs setergrendene, forbi Robøl stølen, Over fjellet til Skindro. 
Derfra over isen på Vinstern,tar høyre inn på Jotunheimvegen østover mot Skåbu
Følger denne (ubrøyta vei) opp til Gråhø, videre til Buhø. Veg Buhø går løypa av veien til venstre, nordøstover retning Kluftin, inn på Jotunheimvegen igjen, langs denne til Falkfangerhøgda. Her går løypa av veien nordvestover i terrenget til Flysetra. Her krysses ei elv. Langs flyseterveien til Åkremoen.
Tar inn i Sikkilsdalen nede ved Åkremoen. Følger Sikkilsdalen (ubrøyta veg) ca 15 km innover til vi kommer til Sikkildalseter. 
Her er det meldepost,vann og muligheter for å hvile hunder. En liten varm hytte.

Sikkilsdalen-Sjodalen 34 km
Rett ut på Sikkilsdalsvatnet, langs kanten på høyre side hele veien til enden av vannet. 
Det går løypa rett opp bratt bakke, ca 1 km. Vider over kanten går løypa slakt utover og inn i Sjodalen. 
Svingete og småkupert, vekselvis på elva/vannet og i skogen. Relativt flatt, småkuppert enkelte steder. 
Følger gamle Grinningsdalsvegen (Ubrøyta) inn til Sjodalen hyttetun. Her er det hvilemuligheter, dog drop og vann. Enkel Kiosk. Varm hytte. Arrangør tar i mot dropp hunder og transporterer disse til Skåbu eller mål.


Sjodalen –Skåbu 40 km
Rett over elva, slakt opp lia mot Refjellet. Tvers over fjellplatået og ned mot Nysetrin og Murudalen. 
Krysser over Murudalen ved Murulonan. Rett mot Glupen, herfra følger skitrase de siste 10 km ned til Skåbu sentrum. 
Sjekkpunktet ligger rett ved bensinstasjonen. Eget hus på sjekkpunkt for kjørerne. Dog drop, vann, halm, veterinær og 7 timer obl.hvil for alle. Publikum og handler. Mulig å kjøpe varm mat.

Skåbu-Mål: 98 km:
Opp skiløype fra sentrum til Murudals seter. Derfra Omundvegen, krysser Murudalsvegen, over til Flekkmoen. Videre til Åkremoen/Sikkilsdalsvegen, opp til Flysetra,venstre over elva opp til Falkfangerhøgda. Her går løypa på stikka spor til Hølsetra sørøstover, krysser Vinstra elv og opp til Storhøliseter Løypa går via svarttjernholet , Agnsjøene og inn på 10-mila v Venlimyrene. Følger GMM 200 traseen over Megrund og de siste 5 milene inn til mål.

NB: Det er ikke depot i Skåbu., der får kjørere kun halm, vann og husrom. Matservering.
7 timer obl. hvil for alle. Veterinærtjeneste. Dog drop
På meldepostene Vesleskag , Sikkilsdalen og Sjodalen er det tilrettelagt for hvile med halm, og du kan sette igjen en sekk med halm der, men kjører må selv bringe med denne halmen fra start. 
Det er frivillig om man vil stoppe her, det er også frivillig om man vil ta med seg halm fra start.