Løypetrase Gausdal Maraton 2018.

Løypetrase GM 150 og GM 200 ( se nedenfor for GM 200 Open)

Løypa er tenkt som en runde, som kjøres to ganger med 5 timer pause.

Løypa starter på Astridbekken v/trekkhundklubbens anlegg på nordsiden av fylkesvegen.  Herfra følges den ordinære treningsløypa til Gausdal Trekkhundklubb forbi Kittilbu, langs Roppa, videre via nedsiden av Reinsåsen. Over Hornsjøen til Engelandsnysetra. over Vetafjellet og ned mot Stormyra til løypa treffer skiløypetraseen til Sønstegårdsetra Hytteforening. 

Her går vi av klubbens løypenett og inn på denne skiløypetraseen. Vi følger denne videre over Vetafjellet til vi kommer inn på Revsjøveien. følger Revsjøveien videre til vi kommer til Sliplassen.

Her tar vi av veien og følger gammel kjerrevei nordover til Nordbua.

Herfra videre nordøstover mot Megrundskampen, over denne og en liten runde nede på myra ved Agnsjøen.

Her går løypa sørover igjen via nedre Megrundstjern, opp til øvre Megrundstjern og videre sørover til Leppe.

Videre herifra langs skiløypetrase til brua ved Ongsjoa, og ned til Sønstegårdsetra via Sillvika. - 75 km løypa tar av ved Leppe, (Godt skiltet)

Fra Sønstegårdsetra følger vi Gausdal Trekkhundklubb sin løype sørover forbi Mossjøen, Svabekken, Hornsjøseter og øvre løype inn i skogen til vi kommer til Gulsandlia.

Her går vi av Gausdal Trekkhundklubb sin løype, følger traktorveg ca. 3 km forbi Bjørgesetra og inn på Reinsåsvegen. Følger denne vegen noen kilometer nedover til vi kommer til Roppademningen. 

Her kjører vi av vegen nedenfor demningen, over et tørrlagt elvefar og opp på Forsethsetra dyrkningsfelt. 

Følger ubrøyta veg herfra sørover til vi er nedenfor Astridbekken. 

Her tar vi av den ubrøyta vegen, opp til høyre langs en trase for kraftledning opp til Astridbekken.

Hit er det ca. 90 km. 

Her er det 5 timer obligatorisk hvile og tidsutjevning for alle ekvipasjer. Raskeste spann hit starter først ut på 2. runde etter jaktstartprinsippet. Runde nr. 2 følger samme løype tilbake til målgang på Astridbekken.

Total distanse 180 km.

Løpet går i regi av Norges Hundekjørerforbund. Løypa er således merket med stikker og skilt i henhold til forbundets regelverk. (Blå, røde og gule skilt som angitt i håndboka fra NHF) Hele løypa er merket med bambusstikker med refleks. Stikkene står tett i værutsatte partier på høyfjellet og etter behov i lavereliggende partier. Hele løypa blir preparert på nytt umiddelbart etter siste spann på 1. runde.

Gausdal Maraton 200 åpen:

For arr.i 2018 vil det bli en endring da GM 200 åpenklasse (9-16 hunder) skal kjøre mot Skåbu der det vil bli et opphold på 5 timer + tidsutgjevning.

Endringen vil da bli at GM 200 åpen klasse tar av på Venlimyrene kjører mot Svarttjernholet – Storhøliseter men tar av og krysser Vinstra ovenfor Vinsterlona og følger løype ovenfor Øyangen og mot Kluftbua inn på Jotunheimveien.

Følger derfra GM 300 løype ned mot Nedre Heimdalsvatnet og opp mot Sikkilsdalsveien, men tar av til høyre mot Flekkmoen og følger løypa som GM300bruker ut fra Skåbu. Denne løypa bruker da GM 200 inn til Skåbu. Ut fra sjekkpunkt Skåbu kjøres samme trase som GM 300 til målgang på Astridbekken.