Løypa er tenkt som en runde, som kjøres to ganger med 5 timer pause.

Løypa starter på Astridbekken v/ trekkhundklubbens anlegg på nordsiden av fylkesvegen. 
Herfra følges den ordinære treningsløypa til Gausdal Trekkhundklubb forbi Kittilbu, langs Roppa, videre via nedsiden av Reinsåsen.
Over Hornsjøen til Engelandsnysetra. Over Vetafjellet og ned mot Stormyra til løypa treffer skiløypetraseen til Sønstegårdsetra Hytteforening. 

Her går vi av klubbens løypenett og inn på denne skiløypetraseen. Vi følger denne videre over Vetafjellet til vi kommer inn på Revsjøveien.
Følger Revsjøveien videre til vi kommer til Sliplassen. Her tar vi av veien og følger gammel kjerrevei nordover til Nordbua.
Herfra videre nordøstover mot Megrundskampen, over denne og en liten runde nede på myra ved Agnsjøen.
Her går løypa sørover igjen via nedre Megrundstjern, opp til øvre Megrundstjern og videre sørover til Leppe.
Videre herifra langs skiløypetrase til brua ved Ongsjoa, og ned til Sønstegårdsetra via Sillvika.

- 75 km løypa tar av ved Leppe, (Godt skiltet)

Fra Sønstegårdsetra følger vi Gausdal Trekkhundklubb sin løype sørover forbi Mossjøen, Svabekken, Hornsjøseter og øvre løype inn i skogen til vi kommer til Gulsandlia.
Her går vi av Gausdal Trekkhundklubb sin løype, følger traktorveg ca. 3 km forbi Bjørgesetra og inn på Reinsåsvegen.
Følger denne vegen noen kilometer nedover til vi kommer til Roppademningen. 

Her kjører vi av vegen nedenfor demningen, over et tørrlagt elvefar og opp på Forsethsetra dyrkningsfelt. 
Følger ubrøyta veg herfra sørover til vi er nedenfor Astridbekken.  Her tar vi av den ubrøyta vegen, opp til høyre langs en trase for kraftledning opp til Astridbekken.

Hit er det ca. 90 km. 

Her er det 5 timer obligatorisk hvile og tidsutjevning for alle ekvipasjer.
Raskeste spann hit starter først ut på 2. runde etter jaktstartprinsippet. Runde nr. 2 følger samme løype tilbake til målgang på Astridbekken.

Total distanse 180 km.

Løpet går i regi av Norges Hundekjørerforbund. Løypa er således merket med stikker og skilt i henhold til forbundets regelverk.
(Blå, røde og gule skilt som angitt i håndboka fra NHF) Hele løypa er merket med bambusstikker med refleks.
Stikkene står tett i værutsatte partier på høyfjellet og etter behov i lavereliggende partier.

Hele løypa blir preparert på nytt umiddelbart etter siste spann på 1. runde.

Astridbekken er stengt for innkjøring / parkering frem til Fredag kl. 14.00. (unntatt GM300 TUR)

Av plasshensyn på parkeringsplassen kan vi ikke tillate parkering av bobiler / campingvogner, disse henvises til parkerings plassen på Værskei (ca 2 km)


 

Fredag 13-01-2017

16,00

Innsjekking starter

 

Innlevering av chiplister

 

Kontrollveiing av obligatorisk reservefôr

 

Kontroll av vaksinasjonsattester

 

Kontroll av lisens

 

19,00

Kjørermøter (obligatorisk for alle startende)

 

                    Sted:   Astridbekken Skisenter

23,00             Start GM300     

                     Sted:  Astridbekken  skisenter   


Lørdag 14-01-2017

08.30 - 11.00

Innkjøring til parkeringsplass

 


12.00 -

Første start fra Astridbekken

ca. 17.30


Første spann inn på Astridbekken (avhengig av vær og føre).


xx . xx

Første spann ut fra Astridbekken.

Sted: Astridbekken, Vestre Gausdal


Søndag 15-01-2017

xx.xx

Første spann i mål på Astridbekken

13.00

Premieutdeling på Astridbekken


Sted: Astridbekken, Vestre Gausdal.

Oppdatert 06.01.2017

Rennkontor - Registrering på Astridbekken Skisenter.

Gausdal Maraton vil ha åpent rennkontor fra Fredag den 13. Januar 2017 kl 15.00

Alle hundekjørere må registrere seg før kjørermøtet fredag kveld!

Her skal hundekjørerne:

• Vise kvittering på betalt startkontingent (den skal være betalt innen 18/12- 2016)
• Ta med reservefôret til hundene for kontrollveiing og forsegling.
• Vise frem vaksinasjonsattester for hundene. Alder og nødvendige vaksinasjoner sjekkes.
• Levere chipliste. Vise godkjent NHF-lisens eller tegne engangslisens.


På rennkontoret vil du finne detaljert løypekart.

Klasser og distanser

GM 300

Klasser: Åpen, 9-16 hunder

Distanse  300 km

Sjekkpunkter: 2 sjekkpunkt, Valdres er kontrollpost og Skåbu med obligatorisk hvile,

Aldersgrense: 18 år +

Start og  Mål: Astridbekken.

 

GM 300 TUR

Klasser: Åpen, 9-16 hunder

Distanse  300 km

Sjekkpunkter: 2 sjekkpunkt, Valdres er kontrollpost og Skåbu med obligatorisk hvile,

Aldersgrense: 18 år +

Start og Mål: Astridbekken.

GM 200

Klasser: Åpen, 8-spann
Distanse: 200 km
Sjekkpunkter: Astridbekken (obligatorisk hviletid – 5 timer + tidsutjevning).

Aldersgrense: 18 år +
Start/Mål: Astridbekken.

GM 150

Klasser: 8-12 spann

Distanse: 150 km  (2 runder a75 km)

Sjekkpunkter: Astridbekken (obligatorisk hviletid – 5 timer + tidsutjevning).

Aldersgrense: 16 år +

Start/Mål: Astridbekken.

Spesielle regler for GM 300 2017:     

Spannklasser: Åpen.

Sted:Astridbekken Skisenter,Forsetseterlia 656,2653 Vestre Gausdal

Før start:

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.

- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start.
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll  en time før start.
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

-Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr.hund fra start til mål

-10 minutter før start skal alle hunder  ligge i hundekassa, ingen hunder skal stå ute.
Det er tillatt å sette på sokker på hundene før start. 
Sleden skal være ferdig pakket og seler/ linesett skal ligge på bakken foran sleden.

Start:
Når startskuddet går,skal alle hundene ligge i hundekassa på hengeren/i bilen Føreren skal stå ved  siden av sleden.
På signal om at løpet er i gang kan deltagere i ønsket tempo sette på seler på hundene,spenne de inn og kjøre ut fra startområdet.

Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:
Første spann i løypa leder løpet.
Det er et kontrollpunkt i Valdres før sjekkpunkt Skåbu hvor alle ekvipasjer må hvile minst 7 timer.
Deltagerne er ikke forpliktet til å dra ut på sin starttid, man kan hvile hundene lengere på stasjonen hvis ønskelig.

Dog-drop
Man kan kun sette igjen hunder på sjekkpunkt Skåbu Igjen satte hunder skal ha med seg tilstrekkelig mat for 24 t, og skal ikke være iført sokker eller sele.
Igjen satte hunder hentes av handler.Sjekkpunkt Skåbu er ved bilvei.ca 1t 30 min fra Astridbekken.

-Depot
Det er ingen depot på stasjonen.
Alt av utstyr og mat til deltager og hunder må medbringes i sleden fra start.  
Deltagere kan ikke mota noen som helst form for support fra utenforstående fra start til mål.  Gjelder ikke hjelp fra løpets veterinær.

-

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på sjekkpunkt.
Alt av halm, for rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt søppelsekk  som plasseres på anvist plass.

-Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/ mål av hundespann som har brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.

Hjelp:
Deltagere kan ikke mota noen form for hjelp  etter at løpet har startet.
Deltagere kan for øvrig  mota hjelp fra andre deltagere i konkurransen  med unntak teamrelatert aktivitet som:

-1: å sette sokker på hundene.
-2: sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.

Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv

Nødfor: Åpning av forseglet nødfor er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.

Gjennomføring

Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg og god måte.

Lykke til og god tur!