Viktig info. GM 300: (utfyllende: se egne regler/løypebeskrivelse for GM 300)


Spannklasser: Åpen.

Sted :
Astridbekken Skisenter
Forsetseterlia 656
2653 Vestre Gausdal


GM 300 er et langdistanseløp med formål å fremme langdistansesportens egenart og ivareta god dyrevelferd. Utøverne skal være en uavhengig og selvforsynt enhet fra start til mål, og løpet skal kunne, hvis ønskelig, kjøres uten ekstra støtteapparat. Kjørere står dog fritt til lå yte/motta hjelp fra andre deltagere i konkurransen. Løpet stiller store krav til kjørers evne til å ta vare på seg selv og hundene over lange distanser. Løpet har kun ett sjekkpunkt med obligatorisk hvile. Dette er i Skåbu, hviletiden er minimum 7 timer .Her er det tidsutjevning.

-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
- Alle ekvipasjer kontrolleres av  veterinær,TD før start. 
Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start. 
Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat. 
Kjører plikter å ta med seg nok mat og utstyr ut over det som er obligatorisk til å kunne ferdes trygt med sitt spann i over 300 km. Det vil si: Vær nøye med beregning/pakking av hundemat /sokker/dekken. Husk også nok mat til kjører på 1. etappen (200 km) Ansvarlig arrangør /TD tar stikkprøver/kontroll av sleder før start. Mangel på utstyr eller mat til kjører/hunder kan føre til start nekt. Dette løpet krever at du planlegger foring og utstyr ekstra godt p.g.a.den lange distansen uten depot eller etterforsyninger.

Løypa: Løypa er en lang runde, ingen runder eller tur/retur-«fram og tilbake»- spor.

Start: Det er intervall start med to minutters mellomrom

1.etappe: Atridbekken - Skåbu 200 km.: Undervegs er det 3 bemannede kontrollposter: Vesleskag, Sikkilsdalseter og Sjodalen. Disse stedene er ikke å regne som sjekkpunkt, men meldeposter. Det er mulig å hvile på samtlige steder, dog uten hjelp av noe slag. Ev. handler har ikke tilgang til meldepostene. Det er tilgang på kaldt vann og enkelt husly for kjører på meldepostene (lavvo, enkle hytter, gapahuk el. lignende) Ingen matservering.

Halm/høy: Om ønskelig kan ekvipasjene medbringe høy /halm på sleden fra start til bruk under hvile på sporet på 1. etappen. Halm er kun tillat å benytte på meldepostene Vesleskag, Sikkilsdalseter eller Sjodalen. Halmen skal ryddes opp etter bruk av kjører og samles i medbrakt sekk. Halmsekken skal settes på anvist sted på meldeposten. Sekken kan etterlates der. Høy kan brukes langs hele løypa, samt på meldepostene. Ved bruk på sporet skal høy etter bruk samles sammen i sekk og bringes på sleden til nærmeste meldepost og plasseres på anvist plass ved passering.

Dog Drop: Det er mulighet til å sette igjen hunder på 1. etappen. Dette er på meldepost Sikkilsdalen, ca 12 mil etter start. Arrangør transporterer igjen satte hunder til sjekkpunkt Skåbu, eller ev videre til Astridbekken. Vi anmoder om at de som har handler i Skåbu henter dropphundene til sin kjører der.

Sjekkpunkt Skåbu : 7 timer obligatorisk + tidsutjevning hvile for alle ekvipasjer. Etter 7 timer kan man om ønskelig hvile lengere.

På Sjekkpunkt Skåbu er det tilgang på halm og kaldt vann til hver ekvipasje. Det er ingen depot i Skåbu. Uten unntak, dvs. dette gjelder også dekken, pledd, rødsprit osv. Ingen depotsekk overhode. Alt må medbringes i sleden fra start. I Skåbu kan kjører fritt benytte seg av service til kjører, les person: Matservering, sovesal, tørkerom osv.

På sjekkpunkt Skåbu er det følgende fasiliteter: Dog dropp ,halm, kaldt vann, veterinær, matservering, bål, oppvarmet husly, sovesal og tilgang for publikum og handler . NB: oppstallingsområdet for hundene er KUN for kjørere, vet. og arrangør.

Handlere og publikum har IKKE ADGANG innenfor oppsatt sperregjerde!

2.etappe: Skåbu-Astridbekken 100 km

Løypa går via Megrundskampen. (se løypekart) Ingen kontrollposter undervegs. Vi bruker samme løypa som GM 200.

Brutt løp: Om en ekvipasje bryter løpet har arrangøren ingen ansvar for kjører og hunder.

Telefon: Det er varierende dekning i området, Ikke dekning alle steder

Sporkvalitet: Det er varierende sporkvalitet. Vi benytter stort sett etablerte hundeløyper eller skuterløyper så det er stort sett bra såle . Hele løypa er preparert i god tid før løpet.

Vær og vind: Deler av løypa går i høyfjellet og er værutsatt.

Forsøpling: Søppel og potesokker skal IKKE ligge igjen i løypa. Løypa går gjennom en rekke verneområder som er ekstra sårbare.

Regelverk: Gjeldende regelverk, «spesielle regler for GM 300» må leses før start

Reinsdyr: Det er tamreinsflokker i området rund Vinstern/Vinstervann.

 

Lykke til og god tur!