Gausdal Trekkhundklubb

Det innkalles til Årsmøte i Gausdal Trekkhundklubb for 2021, 03.06

Det innkalles til Årsmøte i Gausdal Trekkhundklubb for 2021

Dato: 03.06 2021

Klokkeslett: Kl 19.00

Sted: Astridbekken. På brakka,ute/Gapahuken eller skisenteret,

Saker og forslag til årsmøtet må være trekkhundklubbens styre i hende senest den 20.05.2021

På årsmøtet behandles følgende saker:

1.Godkjennelse av de stemmeberettigede

2.Valg av dirigent(er)

3.Valg av protokollfører.

  1. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.Godkjenne innkallingen

6.Godkjenne sakslisten

7.Godkjenne foretningsorden

8.Behandle klubbens årsberetning

9 .Behandle klubbens regnskap,

  • styrets økonomiske beretning,
  • kontrollutvalgets betetning,
  • og revisors beretning
  1. Behandleforslag og saker

11.Fastsette medlemskontingent 

12.Vedta klubbens budsjett

13.Behandle klubbens org.plan

14.Foreta valg.

Gausdal Trekkhundklub

Eilert Hesthagen                                                                                                                                               Leder

Samarbeidspartnere 2021

Motorspeed
Porthos
Skogvang
Ramirent

Gausdal Maraton 2017

PROGRAM 2019

Astridbekken er stengt for innkjøring / parkering frem til Fredag kl. 14.00. 
Av plasshensyn på parkeringsplassen kan vi ikke tillate parkering av bobiler / campingvogner, disse henvises til
parkerings plassen på Værskei (ca 2 km)

 

OUR TRAINERS

Gausdal Kommune
Oppland Fylkeskommune