Gausdal Maraton 10-12 januar 2020
Påmelding åpnet

Gausdal Maraton følger Norges Hundekjørerforbunds konkurranse og arrangementsreglement samt spesielle regler for Gausdal Maraton. Gausdal Maraton er i utgangspunktet åpent for alle hundekjørere, men arrangør forbeholder seg retten til å utøve startnekt for kjørere de ikke finner skikket til å delta jamfør paragraf 5.13.7 i NHFs reglement. Løypetraséen går i høyfjellsterreng mellom 800-1200 moh tidlig i januar. Forholdene kan bli svært utfordrende pga vær- og snøforhold.

 

 

Påmelding

Påmelding: En kjører er å regne som påmeldt, når påmeldingsskjemaet er fylt ut, og startkontingenten er mottatt, eller kvittering på betalt startkontingent er framvist.
1. startnummertrekning: Tirsdag 15. Oktober. For å delta i 1. trekning av startnummer må startkontingenten betales innen torsdag 10. oktober.
2. startnummertrekning: 15. desember kl 12. For å delta I 2. trekning av startnummer, må startkontingenten betales innen tirsdag 10. desember

Klassebytte: Ved bytte til klasse med høyere startkontingent innbetales mellomlegget umiddelbart.
Ved bytte til klasse med lavere startkontingent refunderes ikke mellomlegget.
(Ved avmelding tilbakebetales 50 % mot framvisning av lege/veterinærattest datert tidligst 07.01.2020.

Etteranmelding: Etteranmelding og klassebytte er mulig i perioden 15.12.19- 03.01.20 mot et ekstra gebyr på kr. 300. Etteranmeldte spann vil få tildelt startnummer fortløpende etter andre startnummertrekning.

Avlysning: Ved avlysning av klasser eller hele løpet på grunn av værforhold, vil 50 % av innbetalt startkontingent refunderes).

ABSOLUTTE SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG KLASSEBYTTE ER FREDAG 03.01.2020

Det settes i år en begrensning på totalt 100 spann, hvorav maks 40 på GM300

Samarbeidspartnere 2019

Motorspeed
Porthos
Skogvang
Ramirent

Gausdal Maraton 2017

PROGRAM 2019

Astridbekken er stengt for innkjøring / parkering frem til Fredag kl. 14.00. 
Av plasshensyn på parkeringsplassen kan vi ikke tillate parkering av bobiler / campingvogner, disse henvises til
parkerings plassen på Værskei (ca 2 km)

 

Gausdal Kommune
Oppland Fylkeskommune